Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy

 F.X.Šalda  |  Společnost F.X.Šaldy  |  Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy  |  Laureáti  |

AKTUALITY

Cena F. X. Šaldy za rok 2013 byla udělena Martině Pachmanové

Na základě dvoukolové volby bylo zvoleno, že letošní cenu obdrží Martina Pachmanová za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády.

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2013

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2013 byli nominováni Martina Pachmanová , Viktor Šlajchrt, Kateřina Svatoňová a Tomáš Wintr.

Cena se bude udělovat 23. června 2014 od 17:00 v prostorech Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkovýchza účasti JUDr. Jiřího Pospíšila. Slavnostní předávání provází básník Jaromír Typlt.

Sponzoři

Nadační fond Společnosti F. X. Šaldy, který každoročně uděluje Cenu F. X. Šaldy za vynikající výkon v oblasti umělecké kritiky (zejména literární, divadelní, výtvarné, filmové, televizní, hudební atd.), za mimořádné ediční počiny a práce uměleckohistorické, vznikl v roce 1998 transformací z Nadace Společnosti F. X. Šaldy. Cena F.X. Šaldy se uděluje od roku 1995. V současné době spravuje Nadační fond správní rada ve složení Mgr. Jiří Hrabal (předseda), Dr. Libuše Heczková a Dr. Kateřina Svatoňová.

Statut Nadačního fondu Společnosti F. X. Šaldy

Nadační fond Společnosti F. X. Šaldy zřídilo občanské sdružení Společnost F. X. Šaldy dne 8. 11. 1994. Účelem Nadačního fondu Společnosti F. X. Šaldy je zřídit a udělovat Cenu F. X. Šaldy za vynikající výsledky v oblasti umělecké kritiky
Cena F. X. Šaldy je oceněním vynikajících výkonů v oblasti veškeré umělecké kritiky (zejména literární, divadelní, výtvarné, filmové, televizní, hudební aj.), významných edičních počinů a prací uměleckohistorických. Cena se uděluje fyzickým osobám za kritická díla (soubor děl) publikovaná knižně, časopisecky a v denním tisku nebo jakýmkoliv masmediálním způsobem v běžném kalendářním roce. Při udělení Ceny F.X. Šaldy lze přihlédnout k celoživotnímu dílu oceněného autora. Cena F. X. Šaldy může být udělena komukoliv bez ohledu na státní příslušnost.

Zpráva o transformaci Nadace F. X. Šaldy

Podobně jako lidé a knihy, také nadace mají své osudy. Mnohdy ovšem značně strastiplné a pohnuté; zvláště tehdy, zasáhne-li do nadzemského řízení osudu ruka úředníka, neřku-li přímo soudního aparátu. Tuto zprávu nutno chápat jako informaci, ale také jako další ukázku spletitého stavu soudní byrokracie, s níž má takřka každý tak či onak nějakou zkušenost.

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2006

Na cenu F.X. Šaldy za rok 2006 byli nominováni historik umění Otto Urban, historička umění Marie Rakušanová, filosof Zdeněk Kratochvíl, kritik a editor Michael Špirit a kritik Jan Štolba

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2007

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2007 byli nominováni historik umění Otto M. Urban, divadelní historička Alena Jakubcová, divadelní historik Jindřich Černý, literární kritik Marek Vajchr a kritička výtvarného umění Pavla Pečínková

Nominace na cenu F.X. Šaldy za rok 2008

Na cenu F.X. Šaldy za rok 2008 byli nominováni Miloslav Topinka, Bohumil Doležal, Josef Vojvodík, Petr Szczepanik, Jaroslav Anděl, Martin Hybler a Rudolf Pečman

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2009

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2009 byli nominováni Jiří Brabec, Anna Fárová, Petr Szczepanik, Jana Pilátová a Petr Rezek

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2010

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2010 byli nominováni Vladimír Binar, Jaroslav Med, Marie Klimešová, Věra Linhartová a Petr Wittlich

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2011

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2011 byli nominováni Hana Rousová, Jiří a Jana Ševčíkovi , Hana Šmahelová , Ladislav Kesner a Karla Hartl a Erik Entwistle.

Cena se bude udělovat v úterý 19. června 2011 v prostorech Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkových.

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2012

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2012 byli nominováni Milena Bartlová, Martin Flašar , Lada Hubatová-Vacková , Jitka Ludvová a Zbyněk Hejda.

Cena se bude udělovat 25. června 2013 od 17:00 v prostorech Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkových.

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2013

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2013 byli nominováni Martina Pachmanová , Viktor Šlajchrt, Kateřina Svatoňová a Tomáš Wintr.

Cena se bude udělovat 23. června 2014 od 17:00 v prostorech Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkovýchza účasti JUDr. Jiřího Pospíšila. Slavnostní předávání provází básník Jaromír Typlt.