Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy

 F.X.Šalda  |  Společnost F.X.Šaldy  |  Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy  |  Laureáti  |

AKTUALITY

Cena F. X. Šaldy za rok 2013 byla udělena Martině Pachmanové

Na základě dvoukolové volby bylo zvoleno, že letošní cenu obdrží Martina Pachmanová za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády.

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2013

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2013 byli nominováni Martina Pachmanová , Viktor Šlajchrt, Kateřina Svatoňová a Tomáš Wintr.

Cena se bude udělovat 23. června 2014 od 17:00 v prostorech Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkovýchza účasti JUDr. Jiřího Pospíšila. Slavnostní předávání provází básník Jaromír Typlt.

Sponzoři

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2012

Letošní rok Nadační fond Společnosti F. X. Šaldy bude po sedmnácté udělovat cenu F. X. Šaldy za mimořádný kritický či ediční knižní počin v umělecké a duchovědné oblasti.

Na cenu za rok 2012 odborné grémium pod patronátem předsedkyně Libuše Heczkové, a to ve složení Jindřich Vybíral (výtvarná kritika a kunsthistorie), Michal Dočekal (divadelní kritika), Ivan Klimeš (filmová kritika a historie), Aleš Březina (hudební historie a kritika), Tomáš Glanc (kulturní historie a kritika), Marie Langerová (literární historie a kritika) a Kateřina Svatoňová (filmová a literární teorie), nominovalo za mimořádný kritický počin tyto autory:

Milena Bartlová: Skutečná přítomnost: Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Praha: Argo 2012.
Martin Flašar: Poème électronique. 1958. Le Corbusier - E. Varèse - I. Xenakis. Brno: Masarykova univerzita 2012.
Lada Hubatová-Vacková: Tiché revoluce uvnitř ornamentu: Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880–1930. Praha: VŠUP 2012.
Jitka Ludvová: Až k hořkému konci: Pražské německé divadlo 1845–1945. Praha: Academia 2012.
Zbyněk Hejda: Kritiky a glosy. Praha: Triáda 2012.

Cena se bude udělovat 25. června 2013 od 17:00 v prostorech Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkových.