Společnost F.X.Šaldy

 F.X.Šalda  |  Společnost F.X.Šaldy  |  Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy  |  Laureáti  |

AKTUALITY

Cena F. X. Šaldy za rok 2013 byla udělena Martině Pachmanové

Na základě dvoukolové volby bylo zvoleno, že letošní cenu obdrží Martina Pachmanová za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády.

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2013

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2013 byli nominováni Martina Pachmanová , Viktor Šlajchrt, Kateřina Svatoňová a Tomáš Wintr.

Cena se bude udělovat 23. června 2014 od 17:00 v prostorech Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkovýchza účasti JUDr. Jiřího Pospíšila. Slavnostní předávání provází básník Jaromír Typlt.

Sponzoři

Z historie Společnosti F. X. Šaldy

Společnost F.X. Šaldy vznikla záhy po kritikově úmrtí na ustavující schůzi 17. března 1938. Předsedou společnosti se stal sociolog Emanuel Chalupný, místopřesedou básník Josef Hora a jednatelem kritik a nakladatel Bedřich Fučík. Současná Společnost F. X. Šaldy pod vedením doc. Jana Wiendla se snaží udržet jméno, které Společnost v minulosti získala. V jejím rámci jsou organizovány přednášky, konference o F.X. Šaldovi; Společnost vydáva vlastní tisk Zápisník o Šaldovi. Společnost se také snaží obnovit práce nad Spisy F.X. Šaldy.

Bibliografie tisků Společnosti F. X. Šaldy od roku 1990

Zde najdete bibliografii tisků Společnosti F. X. Šaldy od roku 1990