Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy

 F.X.Šalda  |  Společnost F.X.Šaldy  |  Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy  |  Laureáti  |

AKTUALITY

Cena F. X. Šaldy za rok 2013 byla udělena Martině Pachmanové

Na základě dvoukolové volby bylo zvoleno, že letošní cenu obdrží Martina Pachmanová za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády.

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2013

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2013 byli nominováni Martina Pachmanová , Viktor Šlajchrt, Kateřina Svatoňová a Tomáš Wintr.

Cena se bude udělovat 23. června 2014 od 17:00 v prostorech Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkovýchza účasti JUDr. Jiřího Pospíšila. Slavnostní předávání provází básník Jaromír Typlt.

Sponzoři

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2013

Cena F. X. Šaldy za vynikající výkon v oblasti umělecké kritiky (zejména literární, divadelní, výtvarné, filmové, televizní, hudební atd.), za mimořádné ediční počiny a práce uměleckohistorické.

Záhy po smrti nejvýznamnějšího českého kritika F. X. Šaldy vznikla společnost, která si dala za cíl uchovat jeho odkaz a to nejen odkaz materiální, ale hlavně duchovní. Zakladateli této společnosti v roce 1937 byli takové osobnosti jako například Jan Mukařovský, Václav Černý, Bedřich Fučík. Díky této společnosti se podařilo vydat téměř celé sebrané spisy F. X. Šaldy. Po roce 1989 byla společnost obnovena Emanuelem Mackem a pokračovala ve svých aktivitách. V polovině devadesátých let uvnitř společnosti se zrodila idea udělování ceny F. X. Šaldy mimořádnému literárnímu kritikovi. Cena se uděluje od roku 1995 nejen za mimořádný počin v oblasti literární kritiky, ale také ve všech oblastech umělecké kritiky a historie. Držiteli ceny jsou doposud významné osobnosti české kultury, jako například Jiří Černý, Karel Kraus, Jiří Cieslar, Jarmila Vacková, Jan Štolba, Miloslav Topinka, Věra Linhartová, Jiří Brabec, Hana Rousová, Milena Bartlová a další.

Na cenu za rok 2013 odborné grémium pod patronátem předsedkyně Nadačního fondu Libuše Heczkové (literární historie a kritika), a to ve složení Jindřich Vybíral (výtvarná kritika a kunsthistorie), Marek Vajchr (literární kritika), Ivan Klimeš (filmová historie a kritika), Aleš Březina (hudební historie a kritika) a Tomáš Glanc (kulturní historie a kritika) nominovalo za mimořádný kritický počin tyto autory:

Martinu Pachmanovou za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády: Genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění (nakladatelství VŠUP)

Viktora Šlajchrta za knihu Okamžiky umění: Díla, legendy, provoz (nakladatelství Pulchra)

Kateřinu Svatoňovou za knihu Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru (nakladatelství Academia)

Tomáše Wintra za knihu Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950 (nakladatelství Arbor vitae, artefactum a Západočeská galerie)

A zvláštní uznání vyslovilo těmto autorům:

Petru Vopěnkovi za knihu Hádání v hospodě (Nakladatelství Práh), s přihlédnutí k druhému vydání knihy Podivuhodný květ českého baroka (Nakladatelství Karolinum) a celoživotnímu dílu.

Dereku Sayerovi za knihu Prague: Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History (nakladatelství Princeton University Press)Cena se bude udělovat 23. června 2014 od 17:00 v prostorech Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkovýchza účasti JUDr. Jiřího Pospíšila. Slavnostní předávání provází básník Jaromír Typlt.