Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy

 F.X.Šalda  |  Společnost F.X.Šaldy  |  Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy  |  Laureáti  |

AKTUALITY

Cena F. X. Šaldy za rok 2013 byla udělena Martině Pachmanové

Na základě dvoukolové volby bylo zvoleno, že letošní cenu obdrží Martina Pachmanová za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády.

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2013

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2013 byli nominováni Martina Pachmanová , Viktor Šlajchrt, Kateřina Svatoňová a Tomáš Wintr.

Cena se bude udělovat 23. června 2014 od 17:00 v prostorech Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkovýchza účasti JUDr. Jiřího Pospíšila. Slavnostní předávání provází básník Jaromír Typlt.

Sponzoři

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2010

Letošní rok Nadační fond Společnosti F. X. Šaldy bude po patnácté udělovat cenu F. X. Šaldy za mimořádný kritický či ediční knižní počin v umělecké a duchovědné oblasti.

Na cenu za rok 2010 odborné grémium ve složení Jindřich Vybíral (výtvarná kritika a kunsthistorie), Marta Ljubková (divadelní kritika), Ivan Klimeš (filmová kritika a historie), Aleš Březina (hudební historie a kritika), Tomáš Glanc (kulturní historie a kritika), Petr A. Bílek (literární historie a kritika) a Kateřina Svatoňová (filmová a literární teorie) nominovalo za mimořádný kritický počin:

v oblasti literární historie knihu Vladimíra Binara Čin a slovo, s podtitulem Kniha o Jakubu Demlovi (nakladatelství Triáda),
v oblasti literární historie knihu Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova (nakladatelství Academia),
v oblasti výtvarné kritiky knihu Marie Klimešové Roky ve dnech,
v oblasti výtvarné a literární kritiky knihu Věry Linhartové Soustředné kruhy (nakladatelství Torst),
v oblasti výtvarné kritiky knihu Petra Wittlicha Horizionty umění (nakladatelství Karolinum).

Cena se bude udělovat v červnu v prostorách Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkových.