Společnost F.X.Šaldy

 F.X.Šalda  |  Společnost F.X.Šaldy  |  Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy  |  Laureáti  |

AKTUALITY

Cena F. X. Šaldy za rok 2013 byla udělena Martině Pachmanové

Na základě dvoukolové volby bylo zvoleno, že letošní cenu obdrží Martina Pachmanová za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády.

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2013

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2013 byli nominováni Martina Pachmanová , Viktor Šlajchrt, Kateřina Svatoňová a Tomáš Wintr.

Cena se bude udělovat 23. června 2014 od 17:00 v prostorech Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkovýchza účasti JUDr. Jiřího Pospíšila. Slavnostní předávání provází básník Jaromír Typlt.

Sponzoři

Bibliografie tisků Společnosti F. X. Šaldy od roku 1990

Drobné tisky:

* F. X. Šalda: Masarykova osobnost filozofická

(Praha 1991; přetištěno jako faksimile z imprimovaného náhledu korektur Kritických projevů 11, Praha: Čs. spisovatel 1959, z nichž byl text z pro zásah cenzury vyloučen)

* F. X. Šalda Otokaru Březinovi

(Praha - Petrovice 1991, soubor korespondence, edičně připravil a jako přetisk ze Zpráv bibliofilů v Praze č. 3 - 4/1990 vydal Petr Holman)

* F. X. Šalda: Radostný; Masaryk jako tvůrce kulturní. Dvě stati z roku 1918

(Praha 1991; přetištěno z Venkova 3. 11. a 21. 12. 1918)

* F. X. Šalda: Osobnost Milana Štefánika

(Praha 1991; přetištěno jako faksimile z imprimovaného náhledu korektur Kritických projevů 11, Praha: Čs. spisovatel 1959, z nichž byl text z pro zásah cenzury vyloučen)

* F. X. Šalda: Génius řecký a génius židovský; Dílo Dostojevského a jeho položení evropské. Dvě studie ze Šaldova zápisníku

(Praha 1992; přetištěno ze Šaldova zápisníku 4, 1931 - 32, č. 8 + 9, únor 1932, str. 259 - 267 a z Šaldova zápisníku 3, 1930 - 31, č. 1 + 12, duben 1931, str. 329 - 343)

* F. X: Šalda: Okamžik a věčnost. Dvě stati z Časových i nadčasových

(Praha 1992; Buďto - anebo: přetištěno z Národních listů 3. 9. 1911; Filozof - básník: přetištěno z Tribuny 16. 4. 1922)

* F. X. Šalda: Rozšiřte češství! Čtyři stati z let 1917 - 1920

(Praha 1992; Tradice třeba: přetištěno z Kmene 1 1917 - 18, č. 1, 15. 2. 1917, str. 6 - 8; Český duch a český problém: přetištěno z Venkova 16. 11. 1919, str. 2 - 3; O nové češství: přetištěno Venkova 1. 1. 1920, str. 2 - 3; O duši národa: přetištěno z Venkova 23. 5. 120, str. 1 - 2)

* Miroslav Rutte: Bojovník o zítřek (F. X. Šalda)

(Praha 1993; Přetištěno z knihy M. Rutteho Mohyly s vavřínem, Praha 1939)

* F. X. Šalda: Nový prezident; Značka E. B.

(Praha 1993; stať Nový prezident přetištěna ze Šaldova zápisníku 8, 1935/36, č. 4/5, leden 1936, str. 91 - 95; stať Značka E. B. vyšla původně bez názvu jako úvodní slovo v knize Dr. Edvard Beneš ve fotografii, Historie velkého života, Praha: Orbis 1936, str. 7 - 15)

* Dvojí podoba Zápisníku

(Praha 1993; přetisk dvou různých podob obálky Šaldova zápisníku)

* František Götz: F. X. Šalda

(Praha 1994; přetištěno ze sborníku O českou literární kritiku, Praha: Orbis 1940, str. 44 - 67)

* James McNeill Whistler: Ten O`clok

(Praha 1994, přeložil F. X. Šalda; přetištěno z Volných směrů 8, 1903 - 04, č. 1, říjen 1903, str. 21 - 24 s Šaldovým dodatkem podepsaným Redakce, na str. 29 - 30; vyšlo v lednu 1904, str. 49 - 51 nepodepsáno. Šalda se přihlásil k překladu v dopisech Janu Štencovi z 11. 9. a 3. 10. 1903)

* F. X. Šalda: O Josefu Pekařovi, historikovi a politikovi

(Praha 1994; přetištěno ze Šaldova zápisníku 9, 1936 - 37, č. 4/5, únor 1937, str. 121 - 131)

* Bohumír Lifka: Pozdrav F. X. Šaldovi k šedesátinám 22. prosince MCMXXVII

(Praha 1995; faksimile bibliografie, zmenšeno z formátu 36 cm x 29,5 cm)

* F. X. Šalda: Hrst vzpomínek

(Praha 1996; přetištěno z Tribuny 28. 10. 1922, č. 253, s. 3 - 4)

Zápisník o Šaldovi:

* F. X. Šalda: Češství a Evropa

(Praha 1990; přetištěno z Šaldova zápisníku 7, 1934 - 35, č. 7/8, březen 1935, str. 226 - 231)

* Zápisník o Šaldovi, k 125. výročí narození FXŠ 22. prosince 1992

(obsahuje - Karel Šiktanc: Číst si v Šaldovi...; Jan Lopatka: "Kdo má charakter, jest vydán karikování"; F. X. Šalda: Kritika tvořivá, Pohřební řeč nad Svobodou; Jan Patočka: Šalda mezi včerejškem a dneškem; Václav Černý: Myšlenka hrdinské osobnosti u F. X. Šaldy a otázka jeho duchovní podstaty; František Chudoba: Letmý pohled na osobnost F. X. Šaldy; Inter arma... (Z dopisů F. X. Šaldy R. I. Malému)

* Zápisník o Šaldovi, k 80. výročí knihy Duše a dílo 21. 2. 1993

(obsahuje - Jan Lukeš: Po úspěšném jarním cyklu...; Jan Lukeš: Obrana cenzury. Od ne-řádu k chaosu a od chasou k řádu; Petr A. Bílek: Kocovina jako stav mezi jiným a stejným. Pár poznámek ke stavu literární kritiky na počátku 90. let; Petr Bílek: Jinak bude všechno; Pavel Janáček: Proč nepustím Jana Křesadla do literatury; Vladimír Novotný: Několik řádek bez hodnocení)

* Zápisník o Šaldovi. K 126. výročí narození FXŠ 22. prosince 1993

(obsahuje - Zdeněk Kratochvíl: Ideální ráj; Julius Vanovič: Václav Černý a personalistická kritika; Václav Černý: Nové publikace šaldovské; Antonín Sova: F. X. Šaldovi; Emanuel Rádl: F. X. Šaldova filozofie; Rudolf Malý: O Šaldu I.; Ferdinand Pujman: Naruby; Rudolf I. Malý: O Šaldu II.; Emanuel Rádl: Vzpomínky; Ferdinand Peroutka: F. X. Š.; Pavel Fraenkl: Ferdinand Peroutka soudí F. X. Šaldu)

* Zápisník o Šaldovi. K 27. výročí narození FXŠ 22. prosince 1994

(obsahuje - Jiří Brabec: Nové pohledy na F. X. Šaldu; Miroslav Petříček jr.: F. X. Šalda; Pavel Kouba: Kritérium života: Šalda a Nietzsche; Petr A. Bílek: K Šaldovu pojetí "tvorby" v období Zápisníku; Václav Černý: Estetické názory Konstantina Paustovského + Další knížka z Ortenovy pozůstalosti + O té veliké komparatistické patálii)

* Zápisník o Šaldovi. K 80. výročí habilitace FXŠ 17. 6. 1995

(obsahuje - komentované dokumenty k habilitaci F. X. Šaldy, edičně připravil Vladimír Šibrava)

* Zápisník o Šaldovi. K 128. výročí narození FXŠ 22. prosince 1995

(obsahuje - Bedřich Fučík: Žízeň osobnosti. Soubor soustřeďuje studie, recenze a přednášky zakladatele Společnosti F. X. Šaldy Bedřicha Fučíka, věnované "monograficky" osobnosti a dílu F. X. Šaldy, edičně připravil Vladimír Binar)

* Zápisník o Šaldovi. K 26. září 1996 - 105. výročí prvního kritického vystoupení F. X. Š.

(obsahuje - Felix Vodička: Formování Šaldova kritického typu; přetištěno ze sborníku Z dějin české literární kritiky, Praha 1965, str. 9 - 36)

* Zápisník o Šaldovi. K 130, výročí narození FXŠ 22. prosince 1997

(obsahuje - Bedřich Fučík: Vzpomínka na F. X. Šaldu. Přepis bytové přednášky B. Fučíka o F. X. Šaldovi, edičně připravil Vladimír Binar)

* Angelo Maria Ripellino: Tři studie z české literatury. Jakub Deml, Josef Čapek, Vladimír Holan.

(Kniha vyšla jako Zápisník o Šaldovi č. 11; z italských originálů přeložili Vladimír Binar, Hana Maredová a Vladimír Mikeš, medailon o A. M. R. napsali Milena Honzíková a Jan Wiendl, edičně připravil Vladimír Binar)

* Otázka F. X. Š. 1945-1948

(soubor vyšel jako Zápisník o Šaldovi č. 10 k 22. 12. 2002; edičně připravil a bibliografii sestavil Michael Špirit)

* Těm, kdož neumějí čísti

(soubor vyšel jako Zápisník o Šaldovi č. 12 k 22. 12. 2003; edičně připravili Michael Špirit a Jan Wiendl)