Laureáti

 F.X.Šalda  |  Společnost F.X.Šaldy  |  Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy  |  Laureáti  |

AKTUALITY

Cena F. X. Šaldy za rok 2013 byla udělena Martině Pachmanové

Na základě dvoukolové volby bylo zvoleno, že letošní cenu obdrží Martina Pachmanová za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády.

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2013

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2013 byli nominováni Martina Pachmanová , Viktor Šlajchrt, Kateřina Svatoňová a Tomáš Wintr.

Cena se bude udělovat 23. června 2014 od 17:00 v prostorech Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkovýchza účasti JUDr. Jiřího Pospíšila. Slavnostní předávání provází básník Jaromír Typlt.

Sponzoři

1996


Vladimír Just

(* 6. 5. 1946), literární kritik, publicista, teatrolog. Po maturitě (1964) absolvoval na FF UK v Praze dějiny a teorii divadla. Krátce působil jako časopisecký redaktor, poté se etabloval jako vědecký pracovník v oboru teatrologie. Od 1989 byl Just šéfredaktorem časopisu Divadelní revue, od 1993 působil v redakci Literárních novin. Přednáší též na FF UK.

Jako teatrolog se Just zaměřil především na česká malá a studiová divadla, na kabaretní herectví, na komedii a satiru v 1. a 2. polovině 20. století (Proměny malých scén, 1984). Značnou pozornost věnoval též životu a dílu herce a komika Vlasty Buriana (Vlasta Burian. Paradoxy krále komiků, 1986). Z kabaretní poetiky vyrostlo také Justovo vlastní divadelní angažmá (spolu s bratrem Jiřím inscenovaly představení bratří Justů). Jako kritik se Just profiloval zvláště v průběhu 90. let, kdy se zaměřil zejména na televizní kritiku a publicistiku, rozšířenou z umělecké oblasti do širokého záběru společensko-kulturního dění. V 2. pol. 90. let se Vladimír Just stal klíčovým protagonistou televizního kritického pořadu Katovna.