Laureáti

 F.X.Šalda  |  Společnost F.X.Šaldy  |  Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy  |  Laureáti  |

AKTUALITY

Cena F. X. Šaldy za rok 2013 byla udělena Martině Pachmanové

Na základě dvoukolové volby bylo zvoleno, že letošní cenu obdrží Martina Pachmanová za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády.

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2013

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2013 byli nominováni Martina Pachmanová , Viktor Šlajchrt, Kateřina Svatoňová a Tomáš Wintr.

Cena se bude udělovat 23. června 2014 od 17:00 v prostorech Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkovýchza účasti JUDr. Jiřího Pospíšila. Slavnostní předávání provází básník Jaromír Typlt.

Sponzoři

1997


Jiří Cieslar

(* 27. 2. 1951), filmový vědec a kritik. V roce 1975 absolvoval filmovou vědu a obecnou historii na FF UK v Praze. V letech 1976 – 1989 působil jako redaktor časopisu Záběr. V roce 1990 nastoupil jako vědecký pracovník do Čs. filmového ústavu; téhož roku přešel na katedru divadelní a filmové vědy, kde do roku 1995 působil jako odborný asistent. 1995 se habilitoval a byl jmenován vedoucím katedry filmové vědy FF UK, posléze katedry filmových studií FF UK.

Cieslarovu vědeckou a kritickou tvorbu charakterizuje široký záběr, daný tématy vzešlými jednak ze světové kinematografie, jednak z domácí filmové produkce, ale také z jiných druhů umění - zejména literatury a výtvaraného umění. Rozličná témata sjednocuje svébytný Cieslarův metodologický postup. Opírá se o analýzu konkrétního filmu, popř. knihy, jednotlivých scén, hereckých partů, dialogů apod. Detailní rozbor však nikdy nezastíní směřování Cieslarových textů k syntetizujícímu přesahu, vymezenému jednak důsledným vsazením analyzovaného jevu do historických souvislostí, jednak např. obecnými typologickými úvahami nebo teoretickou rozpravou, vedenou na interdisciplinárně založeném pozadí. Tento rámec charakterizuje nejen monografickou studii o životě a tvorbě Luise BuÑuela (1987), ale zejména bilanční soubory - například knihy Concettino ohlédnutí (1996), shrnující Cieslarovu kritickou a badatelskou tvorbu z 70. - 90. let, Filmové zápisky 90 - 93 (1995, soubor filmových kritik a úvah psaných pro Literární noviny) nebo Umění zápisu (1995), kde jsou publikovány úvahy o deníkové literatuře a deníkové tvorbě v kinematografii a výtvarném umění.