Laureáti

 F.X.Šalda  |  Společnost F.X.Šaldy  |  Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy  |  Laureáti  |

AKTUALITY

Cena F. X. Šaldy za rok 2013 byla udělena Martině Pachmanové

Na základě dvoukolové volby bylo zvoleno, že letošní cenu obdrží Martina Pachmanová za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády.

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2013

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2013 byli nominováni Martina Pachmanová , Viktor Šlajchrt, Kateřina Svatoňová a Tomáš Wintr.

Cena se bude udělovat 23. června 2014 od 17:00 v prostorech Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkovýchza účasti JUDr. Jiřího Pospíšila. Slavnostní předávání provází básník Jaromír Typlt.

Sponzoři

1998


Lubomír Dorůžka

(* 18. 3. 1924), muzikolog, hudební kritik a publicista, překladatel. Hudbě se věnuje již od mládí. Během okupace vydával spolu s L. Švábem a L. Vorlem ilegální jazzový časopis Okružní korespondence. Po osvobození pracoval jako zahraniční tajemník u R. A. Dvorského. Od 1945 studoval na FF UK nejprve hudební vědu a estetiku, po 1948 přestoupil na obor anglistika - amerikanistika, který ukončil 1950 získáním doktorátu. Od 1954 působil ve Státním hudebním nakladatelství, posléze (po transformaci) v nakladatelské složce n. p. Supraphon, kde pracoval jako redaktor pro soudobou hudbu a poté jako vedoucí zahraničního oddělení. Od 1964 vedoucím redaktorem měsíčníku Melodie. Patří k zakladatelům Mezinárodního jazzového festivalu v Praze a Evropské (pozd.) Mezinárodní jazzové federace. Po komplikovaném úrazu v roce 1981 odešel z občanského zaměstnání. V 90. letech se stal místopředsedou České jazzové společnosti a šéfredaktorem časopisu Akcent.

Dorůžkova knižní a časopisecká publicistika je mimořádně rozsáhlá. Uplatňuje se v ní Dorůžkův široký rozhled po živé nonartificiální hudební scéně i po světové odborné literatuře, stylistická obratnost ap., zejména však smysl po vystižení osobitých tvůrčích vkladů jednotlivých hudebníků, viděných na širokém kulturním pozadí. Svědčí o tom například publikace Československý jazz - Minulost a přítomnost (1967, s I. Poledňákem), Tvář moderního jazzu (1970, antologie s komentáři) či v posledních letech vydaná monografie Jazz. Lubomír Dorůžka se též profiloval jako překladatel (F. S. Fitzgerald, W. Faulkner), zasadil se také o české uvedení próz J. R. R. Tolkiena.